Nemzeti Összetartozás Napja

2015. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett ünnepélyen méltó módon emlékezett meg a település lakosságának egy része az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójáról.

A főtéren összegyűlt kis közösség elsőként a Himnuszt hallgatta meg. Azt követte Szécsi Attila ünnepi beszéde, aki mondataiban visszaidézte az 1920. június 4-én fél ötkor a Nagy-Trianon palotában az I. világháborút lezáró békeszerződések Magyarországra erőszakolt részének aláírásának körülményeit. Még ennyi év távlatából is megrendítő volt ismét hallani, hogy az egykori szép nagy országunkat milyen borzalmas mértékben csonkították meg mind földrajzi, nemzeti, gazdasági, kulturális és érzelmi vonatkozásban. A 14 részből, 364 cikkből és több függelékből álló trianoni békeszerződés alapján Magyarország (Horvátország nélküli) területét 293 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették.Ezzel a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. E súlyos veszteségeken kívül a békeszerződés jóvátétel fizetésére kötelezte Magyarországot. Az új határok mélyen belevágtak a magyar nemzet testébe. Komor méltósággal hallgatták a résztvevők Tanár úr szavait. Az Irinyi Károly Általános Iskola tanulói a trianoni veszteséget elpanaszoló versekkel, történelmi tényekkel vitték tovább a visszaemlékezés mélabús hangulat- és érzelemvilágát. Az elhangzott költeményeken és leírásokon keresztül annak a 23,4 millió lakosnak a fájdalma lett megszólaltatva, akik a trianoni döntés értelmében az országhatáron túlra kerültek. De ugyanúgy megszenvedték e döntést az országban maradott honfitársak is. Az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett. Az Általános Iskola énekkarának diákjai rezignált hangulatú dallamokat szólaltattak meg énekhangjukon. Kalmár Ilona gitárjátéka tette gazdagabbá az általános iskolások műsorát.

A Szécsi Károly kezdeményezésére készíttetett trianoni emlékműnél koszorút helyezett el Esztár község Önkormányzatának nevében Szécsi Tamás Polgármester úr és Fekéné Tarcsi Csilla Jegyzőasszony. Törökné Csörsz Csilla Igazgatóasszony és Vajasné Ragályi Edit Igazgatóhelyettes asszony és Török Zoltán az Irinyi Károly Általános Iskola képviseletében helyezett el koszorút. Az Esztár Fejlődéséért Alapítványt képviselve Balogh Katalin rakott le koszorút. Oláh Sándor Elnök úr az Esztári Bűnmegelőzési Egyesület és Polgárőrség koszorújával tisztelgett az emlékmű és az alkalom előtt. Szécsi Károly a Hagyományőrzők Baráti Körének nevében rótta le tiszteletét koszorújukkal a megemlékezés alkalmából.