Adó- és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítvány kiadható a külön jogszabályban meghatározott alábbi

eljárásokhoz:

  • hagyatéki eljáráshoz
  • gyámhatósági eljáráshoz
  • földterület felajánláshoz életjáradék ellenében
  • bírósági végrehajtónál folyamatban lévő ügyekhez
  • NAV-nál folyamatban lévő végrehajtási ügyekhez

Kiadja az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

A bizonyítvány tartalmazza:

az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az eljárás illetéke 4.000.- Ft

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni Esztár Község Önkormányzat 11738118-15728829-03470000 számú „Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla” javára átutalással vagy csekken.

Ügyintézéshez szükséges:

Az értékelni kívánt ingatlan tulajdoni lapjának másolata

Kapcsolódó jogszabályok:

  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. §; és mellékletének XIX. fejezete
  • az 1991. évi XX. törvény 140.§ (2) bek. d.) pont
  • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140. § (1) bekezdés,
  • a hagyatéki eljárásról szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet.
  • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont