Választási tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2024. június 9-én tartandó Európai
Parlament képviselőinek, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Esztár községben az alábbi jelöltekre lehet
szavazni. A szavazólapon a jelöltek sorrendjét a Helyi Választási Bizottság sorsolással
állapította meg, mely az alábbiak szerint alakul:
1. Polgármester jelöltként egy személy kérte a nyilvántartásba vételét:
Szécsi Tamás (független)
2. Egyéni képviselőjelöltként 16 személy kérte a nyilvántartásba vételét, akik közül a
szavazólapon érvényesen maximum 6 jelöltre lehet szavazni:
1. Tóth József (független)
2. Klepács János (független)
3. Vajas Vera (független)
4. Réz Tamás (független)
5. Rizán Péter (független)
6. Czár Krisztián (független)
7. Halász Zsolt (független)
8. Csörsz Gyula (független)
9. Széles Tamás Kálmán (független)
10. Farkas Zoltánné (független)
11. Korcsmárné Széles Anikó (független)
12. Nagy Gyula (független)
13. Nagy Péter Márk (független)
14. Vajasné Ragályi Edit Anna (független)
15. Németh Zsolt (független)
16. Mándoki Józsefné (független)
Természetesen 6 főnél kevesebb jelöltre is lehet szavazni, de többre nem, mert abban az
esetben érvénytelen a szavazat.
3. 6 fő roma nemzetiségi jelölt kérte a nyilvántartásbavételét, akik közül érvényesen
maximum 3 jelöltre lehet szavazni, több szavazat esetén érvénytelen a szavazat. A jelöltek és
jelölő szervezetük:
1. Dede Attila József Cigány Közösségek Szövetsége
2. Kissné Balog Julianna Cigány Közösségek Szövetsége
3. Balog Józsefné Cigány Közösségek Szövetsége
4. Rácz József Magyarországi Cigányközösség Fóruma
5. Rézműves Ernő Gusztáv Magyarországi Cigányközösség Fóruma
6. Balogh István Magyarországi Cigányközösség Fóruma

A nemzetiségi önkormányzati választáson azon választópolgárok szavazhatnak, akik 2024.
május 31-én 16 óráig benyújtott kérelmük alapján a központi névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárként szerepelnek.
Egyéb határidők:
Mozgóurna igénylése:
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy
fogyatékossága, miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. Egyéb okok
(pl. munkavégzés) nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
A mozgóurnát a választás napján is lehet kérni a Helyi Választási Bizottságtól 12 óráig
kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi
kézbesítéssel.
Átjelentkezés:
A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati
választásokon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti
önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti
polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, az átjelentkezhet, feltéve, hogy tartózkodási
helyét legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napon, azaz 2024. február 11-én
létesítette, az elbíráláskor is érvényes, és érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart.
A választópolgár 2024. május 31-én 16 óráig kérhet átjelentkezést, illetve június 7-én 10 óráig
kérheti visszavételét a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
Megbízott tagok bejelentése:
A jelöltet állító szervezetek, valamint a független jelöltek legfeljebb két-két tagot bízhatnak
meg a szavazatszámláló bizottságba, bejelentésük a HVI vezetőjénél 2024. május 31-ig
történhet.
A szavazóhelyiségben a választópolgárok az alábbi szavazólapokat kaphatják:
– polgármesteri szavazólap
– képviselői szavazólap
– vármegyei listás szavazólap
– EP szavazólap
amennyiben nemzetiségi szavazók:
– országos nemzetiségi szavazólap
– területi nemzetiségi szavazólap
– települési nemzetiségi szavazólap.
Esztár, 2024. május 27.

Fekéné Tarcsi Csilla
Helyi Választási Iroda vezetője