Tartalékos Katonai Toborzó

Tartalékos és szerződéses katonákat toboroz a honvédség
 
Több mint kétszáz fő jelentkezett eddig Hajdú-Bihar megyéből területvédelmi tartalékos
katonának. A Magyar Honvédség új, területi alapon szervezett tartalékos rendszerébe
járásunkból is várják az érdeklődőket.

Napjainkban egyre több helyen lehet találkozni azzal a megállapítással, hogy a katonai pálya
egyre népszerűbb a munkát keresők körében. Az elmúlt időszakban megemelt illetmény és a
fejlődő jövedelemrendszer, illetve a stabil és biztos munkahely lehetősége sokaknak vonzóvá
teszi az egyenruhás szolgálatot. Azt talán kevesebben tudják, hogy a honvédségben lehetőség
van olyan szolgálatot is vállalni, amelyet iskolai tanulmányok vagy meglévő munkahely
mellett is lehet végezni. Ez pedig nem más, mint a tartalékos szolgálat, amelyről Nagy Zoltán
alezredessel, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központjának parancsnokával beszélgettünk.
– Mostanában a médiában gyakran esik szó a Magyar Honvédség tartalékos
rendszeréről. Mit kell erről pontosan tudnunk?
– Az Alaptörvény értelmében Magyarország biztonságának három pillérét a Magyar
Honvédség ereje, a szövetségi rendszer és az állampolgárok hazafias elkötelezettsége,
áldozatvállalása jelenti. Ezek egymással szoros összefüggésben állnak, a honvédelmi
vezetésnek pedig eltökélt célja, hogy a tartalékos rendszeren keresztül tovább erősítse az
állampolgárok részvételét a haza védelmében. A tartalékos rendszer korábbi formáját 2011-
ben újították meg, ekkortól beszélhetünk önkéntes műveleti, illetve önkéntes védelmi
tartalékos szolgálatról. Az idei évtől pedig a rendszert kibővítették egy új, területi elven
szerveződő önkéntes területvédelmi tartalékos kategóriával. A honvédelmi vezetés egyik
célja, hogy ne legyen a magyarországi megyékben olyan járás, amely nem rendelkezik
tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel. Éppen ezért az ország
valamennyi járásában és fővárosi kerületében területi elven szerveződő, úgynevezett önkéntes
területvédelmi tartalékos századok alakulnak, melyekhez bárki csatlakozhat, akik
lakókörnyezetük és közösségük érdekében készek a biztonsági kihívásokra reagálni.
– Milyen feladatban vehetnek részt a területvédelmi tartalékosok?
– Az állomány feladatát képezheti többek között veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi
védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző
díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken. Nagyon fontos kiemelni,
hogy a területvédelmi tartalékosok felkészítése és az alkalmazása a lakóhelyéhez legközelebb,
lehetőség szerint alapvetően helyben történik a járásban, esetleg a megyén belül, évente
összesen 20 napban.
– Lehet –e arról többet tudni, hogy milyen juttatások járnak mindezért?
– Igen, természetesen lehet. Az önkéntes tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre
állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára – a rendszeresített szolgálati
beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő –
alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá
utazási költségtérítésre jogosult.
 
– Hogy áll a rendszer „kiépítése”, mennyien jelentkeztek eddig a szolgálatra?
– Örömmel mondhatom, ahogy egyre jobban megismerik az emberek a lehetőséget, annál
többen keresik fel a toborzó irodát. Eddig a megyéből közel háromszázan regisztráltak, és
kezdték meg a felvételi eljárást. Most már a toborzással és a jelentkeztetéssel párhuzamosan
az alkalmasság vizsgálatok megszervezése, illetve a szerződéskötések előkészítése is napi
feladattá vált, azaz elmondható, hogy intenzív szakaszához érkezett a területvédelmi
tartalékos rendszer feltöltése. Legutóbb sajtónyilvános eseményen 20 fő kötötte meg
szerződését, akik között a 100. hajdúsági területvédelmi tartalékos katona is aláírta vállalását.
Közülük, akik a civil életükkel, hivatásukkal, tanulmányaik folytatásával össze tudják
egyeztetni, már az ősz folyamán részt vesznek az első kiképzésükön, illetve megkapják a
tartalékos szolgálat ellátásához szükséges felszereléseiket.
– Egy utolsó, ám igen fontos kérdés. Hogyan lehet jelentkezni katonának?
– A katonai pályára történő toborzás folyamatos, a honvédséghez csatlakozhat minden
nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar
állampolgár, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. Várjuk a tartalékos
szolgálatra jelentkezőket, de ugyanúgy várjuk azokat is, akik szerződéses katonaként
szeretnének bekerülni a seregbe. Érdeklődni, illetve jelentkezni a megyei toborzó
ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve interneten keresztül az Irány a sereg
(www.iranyasereg.hu) honlapon lehetséges.