„ÖSSZEFOGÁS A JÖVŐÉRT”

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013

 

„ÖSSZEFOGÁS A JÖVŐÉRT” – A BERETTYÓÚJFALUBAN ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK INTEGRÁCIÓJÁÉRT

 

Hosszabbításra kerül az „Összefogás a jövőért” projekt 2015. március 31-ig.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Bihari Szociális Szolgáltató Központ konzorciumi partnersége a TÁMOP-5.1.3-09/2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” elnevezésű pályázati projekt összesen 169.911.152 Ft összegben valósul meg.

 

A projekt célja: a területi, társadalmi hátrányokból adódó szegénység mélyülésének, újratermelődésének, területi terjedésének mérséklése, a mélyszegénységben élők társadalmi integrációjának előmozdítása az akcióterületen. Ezek elérése a szociális, a közösségfejlesztés és a területfejlesztés eszközeinek komplex alkalmazásával történik. A projekt megvalósítása során új közösségi terek jöttek létre, helyi közösségek alakultak. A települések és lakosságuk bekapcsolása a kistérségi fejlesztési folyamatokba, valamint települések közötti kapcsolatok fejlesztése jelentős eredményeket mutat.

 

Az akcióterület települései: Berettyóújfalu, Gáborján, Esztár, Kismarja, Mezősas valamint Nagykereki.

 

A projekt közvetlen célcsoportja:

1. A pályázat akcióterületén mély szegénységben élők köre,

2. Az akcióterületen működő önkormányzatok, egészségügyi, oktatási, szociális, gyermekjóléti intézmények, más humán szolgáltatásokat nyújtó szervezetek vezetői, alkalmazottai, egyházak, civil szervezetek munkatársai, aktivistái,

3. A többcélú kistérségi társulás tagjai, valamint munkaszervezetének tagjai.

 

A projekt megvalósításának időtartama:

2012. március 1.-től 2015. március 31.

A projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.