Magánszemély kommunális adója

Az ügytípus általános jellemzője:

 

A kommunális adó alanya:

 

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Kommunális adókötelezettség terheli az előzőekben felsorolt magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó mértéke:

– A belterületen lévő adótárgyak esetében 3 000 Ft (adótárgy/adóév)

Adó megfizetése:
A befizetés történhet házipénztárba vagy átutalással a 11738118-15728829-02820000 számlaszámra.

Befizetési határidő:

Az adót két egyenlő részletben az alábbi határidők szerint lehet késedelmi pótlék mentesen megfizetni:

– Első félévi kommunális adó: március 16.
– Második félévi kommunális adó: szeptember 15.
Illetékesség:
Esztár Község közigazgatási területe.

Kapcsolódó jogszabályok:

– A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
– Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32.§-a
– Esztár Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 16/2013. (XI.11.) számú rendelete